04/18 Forflyttet opplevelse

https://drive.google.com/file/d/19WTO9ZyKWvw8w92YmudzEgyzaQER6QAs/view?usp=sharing

Sfæriske medier har potensiale på tvers av fag og er em fin måte å nærme seg noen aspekter ved det digitale. Presentasjonen nedenfor tar utgangspunkt i tre-fire forskjellige prosjekter, og en rekke studentarbeider.

Først litt om roboter i skolen. Roboten som var med som assistent er en skolerobot fra Aisoy. Talegjenkjenning og talesymtese er kanskje denne robotens største fortinn, sammenlignet med andre gode produkter som f els LEGO Mindstorms. Tale kan programmeres av elever ved hjelp av det tilrettelagte programmeringsmiljøet Scratch – noe vi kommer til å se i alle skoler etter hvert som koding blir obligatorisk i grunnskolen. Ved HVL drar vi nå i gang et prosjekt knyttet til grunnskolelærerutdanningen der vi vil se på robotassistert undervisning.

Videre snakker jeg om sfærisk video og sfæriske bilder, her med utgangspunkt i erfaringer fra prosjektet Interaktivt virtuelt feltarbeid og flere prosjekter gjort med egne studenter. Her kikket vi bare så vidt på hvordan en kan sette sammen flere panorama til virtuelle turer, f eks ved hjelp av tjenesten makevt.com. Her håper jeg også det kan komme tverrfaglige prosjekter ved HVL, gitt at teknologien har et betydelig potensiale og er lett og rimelig tilgjengelig.

Videre kikket vi så vidt på Fotspor.mobi, en tjeneste utviklet ved Senter for nye medier ved HVL. Dette er en gratis tjeneste som lar lærere og elever publisere innhold som knyttes til mobilens GPS-posisjon. Dvs du kan lage ulike vandringer i et georgarfisk miljø. Det fine med denne er at det er enkelt å dele vandringene med andre, samt at disse kan lastes ned til mobiltelefonen før dere går ut på tur. Dermed blir det ingen kostnader til datagrafikk.

Til slutt sneiet vi så vidt innom utvidet virkelighet / Augmented Reality. Her har det også kommet en rekke verktøy som er enkle å ta i bruk i undervisningen.

Forflyttet opplevelse – ...dier og estetisk erfaring