01/24 Tre prosjekter – Kunstfaglige forskningsformer

Jeg har vært primus motor for tre prosjekter som nylig ble godkjent innefor HVLs ordning Kunstfaglige forskningsformer: