Sonic Greenhouse – 2024

Prosjektet er under utvikling, jmf tidligere arbeid.

Sonic Greenhouse / Lydgartneri utnytter digital teknologi samtidig som den bevarer noen av de fordelene som vi kjenner fra fysiske instrumenter. Tanken er å frigjøre bruken fra det rent tonale, og samtidig senke terskelen for å uttrykke seg gjennom lyd og musikalske uttrykk. Et lydgartnerier er designet for å fange opp små vibrasjoner fra objekter festet til gartneriet, og omsette disse til manipulerbare lydlooper.


Sonic Greenhouse - prosjektpresentasjon

En tidlig prototype.

Skisse der et lydgartneri er plassert sammen med en avspillingsenhet (høyttaler).

Vi forsøker å bruke ulike tilnærminger til sampling av lyd som utgangspunkt for flerfaglige møter, spesielt mellom musikk og kunst og håndverk. Vi knytter dette til forskjellige omgivelseslyder, og forhold som angår sammenhenger mellom steder, natur, menneskeskapte objekter og dermed de lydene som kan karakterisere og forme estetiske opplevelser og - erfaringer.

Fremdrift 2024

Konseptet per januar 2024: Fem spor, der aktivt spor velges med bryteren til venstre på enhetens front. En knapp for opptak.  Under denne, fem kontrollere for volum og effekter (for valgt spor). 

To større hjul på sidene for å kunne sette den aktive loopens inn- og utpunkt. Inngang for ekstern mikrofon, og linjeutgang. Eventuelt også dedikerte utganger for hodetelefoner.

På toppen av lydgartneriet kan brukerne feste ulike objekter og bruke disse for å skape lyder. Vibrasjonene fanges opp ved hjelp av kontaktmikrofoner, inne i lydgartneriene.

April 2024:
Johannes Ringheim har fått på plass elektronikken og skissert en mulig innkassing for denne. Tanken er å samle alle komponenter, unntatt mikrofonene i en modul som så kan monteres på ulike instrumentkasser. På denne måten blir selvbygg enklere, samtidig som vi bevarer mulighetene for variasjoner. Fremdeles gjenstår mye arbeid , ikke minst med interaksjonsdesign go brukertesting.

Diverse til inspirasjon

Et eksempel på hva en kan få ut av ulike objekter som avgir lyder. Vi ser samtidig at oppsettet blir ganske komplekst. Sonic Greenhouse vil samle mye av dette i en enkel boks.

The Rise of Experimental Music in the 1960s (BBC, 2005)

Verd å merke seg er John Cage og hvordan han ble fascinert av tilfeldig sammenstilling av hendelser i musikken, ved å komponere stykker ved å kaste mynter og konsultere I Ching. 

Videre Steve Reichs eksperimentelle musikk basert på skiftende og gjentatte rytmiske mønstre. 

Time lag accumulation, her demonstrert med gammeldagse båndspillere (drøyt 26 minutter ute i videoem, men se gjerne det hele). 

I denne dokumentaren snakker de med Terry Riley som benyttet effekten i Poppy Nogood and the Phantom Band, fra 1969. Det er Riley som først betegnet dette som "Time Lag Accumulation". Brian Eno og Robert Fripp benyttet samme teknikk på No Pussyfooting i 1972-73. 

En implementasjon som kan testes via CodePen.

Denne episoden handler mye om Philip Glass sine verk. Glass er kanskje den mest kjente komponisten innenfor sjangeren minimalisme.

A diagram of Brian Eno’s tape delay system from the Discreet Music LP liner notes, gjengitt i Live Processing Into the 21st Century.

Sonic Greenhouse benytter en lignende form for akkumulering av lyder. Vi sikter imidlertid mot brukervennlighet og lavest mulige kostnader, hvilket betyr at dette gjennomføres ved hjelp av en forsinkelse som beregnes og manipuleres digitalt.

Fjærlett er et instrument for feedback. Du lager fedback ved hjelp av reverb-fjærer og former det feedbacksignalet med en grafisk equaliser. Fjærlett kan også brukes som fjærreverbeffekt.