05/23 Sonic Greenhouse / Lydgartneri

Presentasjon av prosjektet Sonic Greenhouse: "instrumenter" for å lage og fremføre støymusikk, dvs musikalske uttrykk som ikke behøver å være basert på tonalitet og takter.

Bildet viser to av prototypene.

Vi skal være ærlige med hensyn til forbildene, der Folkteks produkter er de mest sentrale. Disse er imidlertiod både dyre og svært vanskelige å få tak i. Vi ønsker i stedet å lage enheter som er rimelige og egent for både profesjonell bruk og i skolen. Vi vil også legge til en del funksjoner som er unike, og ikke minst legge stor vekt på at brukerene selv skal kunne feste forskjellige objekter til enhetene, og slik skape sine egne, unike lydgartnerier:

Sonic Greenhouse - prosjektpresentasjon

En lignende prototype, laget av en som har laget en mer vellydende demo.