05/23 Sonic Greenhouse / Lydgartneri

Presentasjon av prosjektet Sonic Greenhouse: "instrumenter" for å lage og fremføre støymusikk, dvs musikalske uttrykk som ikke behøver å være basert på tonalitet og takter.

Det vil koste en del å utvikle prototypene videre til et design som lar seg produsere i større skala. Det ble derfor søkt om innovasjonsmidler ved HVL, for å kunne ta prosjektet videre. Her nådde vi ikke opp, og status for prosjektet er per juni 2023 usikker.  Veien videre går trolig via ytterligere prototyper, men der vi trolig

Bildet viser to av prototypene.

Vi skal være ærlige med hensyn til forbildene, der Folkteks produkter er de mest sentrale. Disse er imidlertid både dyre og svært vanskelige å få tak i. Vi ønsker i stedet å lage enheter som er rimelige og egent for både profesjonell bruk og i skolen. Vi ønsker også å legge til en del funksjoner som er unike, og ikke minst legge stor vekt på at brukerene selv skal kunne feste forskjellige objekter til enhetene, og slik skape sine egne, unike lydgartnerier:

Sonic Greenhouse - prosjektpresentasjon

En lignende prototype, laget av en som har laget en mer vellydende demo.