12/16 Performativt e-håndverk

Innlegg under internt seminar ved seksjon for Kunst og håndverk. En forberedende øvelse til et innlegg jeg skal holde under konferansen i Nettverk for formgiving, kunst- og håndverk i universitet- og høgskolesektoren, i januar, 2017.

Jeg spenner nok buen litt her, gitt et forsøk på å diskutere håndverks form og innhold i møte med maskiner, programvare og kunstig intelligens. Når overtar verktøyet så mye av oppgavene at det ikke lenger er snakk om håndverk. Ikke et enkelt spørsmål å besvare.

Denne presentasjonen vil dermed komme til å endre seg i tiden frem mot konferansen:

Performativt e-håndverk