2016 – Erfaringer med interaktive moduler i en MOOC

De interaktive læringsressursene i prosjektet “Det digitale bibliotek” ble utprøvd i en pilotgjennomføring vårsemesteret 2016. MOOC-en “Det digitale bibliotek” ble utviklet i læringsplattformen Canvas og modulene består av tekstelementer, interaktive læringsressurser, quizer og diskusjoner. Studentenes vurderinger er i hovedsak positive: interaktive læringsressurser ble vurdert som nyttige fordi de fordret aktivitet, sammenlignet med en noe mer passiv bruk av tradisjonelle videoer og presentasjoner. Interaktivitet gjorde studentene i stand til å engasjere seg i forhold til konkrete temaer der de følte at de hadde behov for mer kunnskap. De fleste ga uttrykk for at det er lett å finne frem til og repetere spesifikke deler av videoene / presentasjonene.

Denne artikkelen ble publisert i MOOC i høyere utdanning– historier om pedagogisk utviklingsarbeid