04/20 Automatoner – elevers første møte med “AI”

Foredrag som skulle vært holdt under UH-nett Vest sin konferanse, våren 2020. Det ble det ikke noe av, på grunn av et virus...

Tanken var å si noe om automatoner, koding av roboter og hvordan kunstfagene også henger sammen med utviklingen av kunstig intelligens. Presentasjonen er nok ikke fullt ut selvforklarende, og jeg skal se om jeg supplerer dette med en video, men her er i alle fall slidene:

Automatoner og AI - Solstrand 2020