09/11 Nettpublisering

Innlegg på Skrivefestivalen i regi av Statped Vest, 22. november 2011

Elektronisk publisering – hva innebærer det?

Med påfølgende workshop

Workshop Blogger og Google sites