08/19 Auditolocomotiv

Presentasjon under forskerprogramseminar der jeg snakket om motivasjon, idegrunnlaget og tanker om gjennomføring av Auditolocomotiv-prosjektet.

Siktemålet er å utvikle dette videre til et prosjekt med student- og elevmedvirkning, der disse arbeider med lyd, koding og fysisk utforming.

Prosjektet kan gjennomføres med ulike grader av involvering: lydbildene som auditolocomotivene spiller av kan være ferdig produserte og dermed danne utgangspunkt for den fysiske utformingen. Kodingen av auditolocomotivenes bevegelsesmønster kan være gjort på forhånd. Samtidig er det også fullt mulig å involvere elever i alel deler av prosessen.

Auditolocomotiv