01/23 Sanke, samle og fortelle

Poster under Nettverkskonferansen 2023, sammen med Ingrid Skarprud.

Fotografiet har utviklet seg fra lange ekponerigstider til korte tidsbilder. Å fange øyeblikket har blitt fotografiets kjennemerke: fotografiet som et spor etter ett øyeblikk – et bilde av det som ikke lenger er (Barthes, 2001). Lydopptak er fotografiets motsetning i den forstand at denne representasjonsformen ikke kan fryses i tid. Lydopptaket har egenskaper som resonnerer med den lange eksponeringstiden ved det tidlige fotografiet.

Med dette som utgangspunkt: 

Hvordan skape opplevelsesmuligheter gjennom langsomme representasjonsformer knyttet til steder og forflytning, og sammenhenger som for barn gir spesiell mening? 


Spørsmålet belyses gjennom egen utforskning og undervisningspraksiser med innsamlede objekter, for å skape audiovisuelle uttrykk gjennom langsomme eksponeringer og lydopptak. Prosjektet tar barn gjennom tre faser: sanke gjennom forflytning (brikoløren) (Lévi-Strauss), samle (sette det som er sanket i sammenheng) og fortelle (utvalg og sammenstilling) (Bruner). 

Med dette utvikles metoder for stedsbeskrivelse (topografi) – forhold mellom fysiske omgivelser og representasjoner med didaktisk overføringsverdi til barns forhold til å samle og fortelle. For barn skjer utforsking på det stedet de til enhver tid er, uavhengig om de er i forflytning fra A til B. Vi ønsker å legge til rette for at “livet som finner sted” (Norberg-Schulz, 1995 s. 83) tas på alvor og kommer til uttrykk gjennom en langsomme skapende prosesser.

Sanke

Samle

Fortelle