01/23 Sanke, samle og fortelle

Poster under Nettverkskonferansen 2023, sammen med Ingrid Skarprud.

Fotografiet har utviklet seg fra lange ekponerigstider til korte tidsbilder. Å fange øyeblikket har blitt fotografiets kjennemerke: fotografiet som et spor etter ett øyeblikk – et bilde av det som ikke lenger er (Barthes, 2001). Lydopptak er fotografiets motsetning i den forstand at denne representasjonsformen ikke kan fryses i tid. Lydopptaket har egenskaper som resonnerer med den lange eksponeringstiden ved det tidlige fotografiet.

Med dette som utgangspunkt: 

Hvordan skape opplevelsesmuligheter gjennom langsomme representasjonsformer knyttet til steder og forflytning, og sammenhenger som for barn gir spesiell mening? 


Spørsmålet belyses gjennom egen utforskning og undervisningspraksiser med innsamlede objekter, for å skape audiovisuelle uttrykk gjennom langsomme eksponeringer og lydopptak. Prosjektet tar barn gjennom tre faser: sanke gjennom forflytning (brikoløren) (Lévi-Strauss), samle (sette det som er sanket i sammenheng) og fortelle (utvalg og sammenstilling) (Bruner). 

Med dette utvikles metoder for stedsbeskrivelse (topografi) – forhold mellom fysiske omgivelser og representasjoner med didaktisk overføringsverdi til barns forhold til å samle og fortelle. For barn skjer utforsking på det stedet de til enhver tid er, uavhengig om de er i forflytning fra A til B. Vi ønsker å legge til rette for at “livet som finner sted” (Norberg-Schulz, 1995 s. 83) tas på alvor og kommer til uttrykk gjennom en langsomme skapende prosesser.


Bildet til venstre er fra en serie med forsøk, her gurkemeietrykk, der forelegget er dels transparenter, dels naturmaterialer og objekter som er funnet.

Sanke

Samle

Fortelle