Videopodcast

Først en gjennomgang av kompendiet som ble delt ut i forkant av den første kursdagen. Her har jeg benyttet Screencast-o-matic og synliggjør programmets ene svakhet: etter 15 minutter kuttes presentasjonen. jeg timet litt dårlig og ble ferdig noen sekunder for sent. En bonus for de som orker å se hele videoen :)

Eksempelet er mest laget for å synliggjøre at vi kan bruke hva som helst av aktiviterer på skjermen for å lage en skjermvideo. Mange bruker dette for å lage tilbakemeldinger på studentenes skriftlige arbeider, rett og slett fordi det oppleves som svært poengtert samtidig som det sparer tid for veileder.

Introduksjon og litt om opphavsrett

Selve kursdagen begynte med en introduksjon til begrepet podcast. Det brukes om litt av hvert, så det er greit å rydde litt i feltet. Jeg skiller mellom:

 • Opptak av forelesninger i auditoriet

 • Dette er kanskje det som blir mest omtalt for tiden, men som også er den "simpleste" formen for produksjon. Her tenker en i liten grad på nye former for pedagogikk, men lager rett og slett et opptak av en forelesning, gjennomført på tradisjonelt vis. Dette kan imidlertid være en grei form ved repetisjon, samtidig som det krever lite å produsere.

 • Opptak av forelesninger i studio

 • Her snakker vi gjerne om mer komprimerte og mer gjennomarbeidede videoer, som er beregnet for et annet bruksområde enn de rene forelesningsopptakene. Slike videoer er gjerne strammere i formen og de er ment å ha en lengre levetid. Ulempen er gjerne at de krever større ressurser og teknisk bistand, noe som øker kostnadene og hvor raskt man er i stand til å produsere videoene.

 • Skjermopptak (forelesninger)

 • Kjært barn har mange navn, men med dette forsår jeg direkte opptak av skjermakiviteter på brukerens egen maskin. Dette kan være demonstrasjoner, forklaringer, etc. Det vanligste eksempelet, og som de fleste jobber videre med i dette kurset, er opptak av en presentasjon samtidig som en fagperson forklarer. Denne formen kan i og for seg også benyttes for å ta opp en hel forelesning, men dette skaper lett noen utfordringer på lydsiden.

 • Undervisningsfilmer

 • En sjanger som vi ikke går gjennom på kurset, men som er verd å nevne. Ved besøk i praksisfeltet kan en benytte videoopptak som supplement til senere forelsning mm.

Skille mellom lydpodcast og videopodcast, siden "podcast" ofte brukes om begge deler. Vi definerer podcast som:

 • Mediefiler av relativt kort varighet

 • – sjelden mer en 15 minutter

 • Enkle produksjoner

 • – produsert ved hjelp av enkelt utstyr

 • Poengterte

 • – handler om ett, eller noen få beslektete tema

Podcastkurs 2013

Presentasjonsteknikk

Her er poenget å synliggjøre noen muligheter som lar oss variere virkemiddelbruken. Grunnregelen må være at en ikke lasser på med for mye informasjon på de enkelte slidene.

Presentasjonsteknikk

Det finnes etter hvert svært mange presentasjonsverktøy. Det de fleste nok er kjent med er Powerpoint (for Windows) eller Keynote (på mac). Slik presentasjonsprogramer har etter hvert kommet som rent nettbaserte tjenester. Du finner et velfungerende presntasjonsprogram som del av Google dokumenter. Microsoft har en lignende gratistjeneste som del av sin Skydrive-pakke.

Det finnes også en rekke verktøy som lar deg lage helt andre presntasjoner enn hva som er mulig med de mer tradisjonelle presentasjonsverktøyene. Mest kjent er kanskje Prezi, fordi dette verktøyet lager presentasjoner med mye større muligheter for animasjon. Det kan absolutt være spennende i mange sammenhenger, ikke minst dersom du lager presentasjoner med tanke på skjermopptak. Pass imidlerid på og ikke overdriv virkemiddelbruken.

I presnentasjonen din har du gjerne behov for å vise skjermbilder fra dataskjermen. Jeg anbefaler gratisprogrammet Skitch for å ta skjermbilder (les mer om Skitch). Skitch lar oss på en enkel måte ta bilde av en utvalgt del av skjermen. Etterpå kan vi på en enkel måte tegne piler og skrive med forskjellige farger, osv før vi lagrer bildet. En kajpp måte å jobbe på når vi skal illustrere noe med stillbilder fra dataskjermen vår.

Her slår vi to fluer i ett smekk. Skjermbildet viser Skitch, men også hvor du skal klikke for å laste ned de forskjellige presentasjonene i ønsket format.

Noe alle bør skaffe seg er en trådløse “presenter”. Dette er standardutrustningen for enhver som skal presentere ved hjelp av datamaskinen. En helt nødvendig del av grunnutrustningen, spør dere meg. I klasserommet gjør denne at du kan bevege deg friere, du blir mindre bundet og du kan bruke kroppen mer enn om du står bak en talerstol. Det er også et nyttig verktøy ved skjermopptak, fordi mikrofonen ofte fanger opp lyden fra tastaturet, dersom du bruker dette til å klikke deg fra det ene skjermbildet til det neste.

Lydopptak

Lydopptak er ikke en sentral del av kurset, men ikke desto mindre viktig. Ikke noe er verre enn dårlig lyd. Grunnregelen er å plassere lydkilden så nær mikrofonen som mulig. Du kan lese mer om lydopptak og intervju og generelt om opptak av lyd.

Noen grunnleggende regler: Plasser mikrofonen slik at du kan sitte naturlig, og nær munnen (5 - 20 centimeter). Ikke snakk rett inn i mikrofonen, men litt over. På den måten unngår du såkalt “popping”. Snakk rolig, med lav stemme og relativt langsomt. Bruk headset for medhør, da unngår du overraskelser i etterkant.

Lydopptak - Oppskrift

De aller mest anvendbare mikrofonene for studioformål er såkalte USB-mikrofoner, som kobles direkte til datamaskinen. I den grad de trenger fantomspenning får de dette via USB-kabelen, og du slipper å tenke på mange av de tekniske hensynene som tradisjonelle mikrofoner kan medføre. Teknisk sett er det bare å koble til mikrofonen og begynne å spille inn. Disse mikrofonene kan gi rimelig gode opptak for en billig penge - noen få hundre kroner. Selv om lyden fra en USB-mikrofoner sjelden kan måle seg med en dedikerte studiomikrofoner, så er de gjerne tilstrekkelig for taleopptak og enkle musikkopptak. Her finnes det mange alternativer (også headset med mikrofon). En annen, rimelig løsning er Samson Go Mic. Denne koster rundt 400 kroner, og er kompatibel med både Windows og Mac. Dersom du vil stå når du lager skjermvideoen bør du imidlertid velge et headset med mikrofon (og USB-tilkobling), og helst en litt lang ledning.Programvare for skjermopptak

En kort gjennomgang av noen aktuelle verktøy.

Skjermopptak - Screenrecorder

Skjermopptak med Screencast-o-matic - publisering

Her ser vi på hvordan vi gjør et skjermopptak i praksis, hvordan vi lagerer filen og hvordan denne kan publiseres på Video eller YouTube. I kompendiet står det ganske mye mer om dette, f eks om hvordan vi henter ut "embedkoder" mm, slik at vi kan legge inn en video på fra Vimeo og YouTube på f eks ITs-Learning.

Skjermopptak - Oppskrift