Koding, automatoner og medborgerskap

Innlegg ved Læringsfestivalen 2021, 10. og 11. mai 2021.

Videoen er en første gjennomgang av presentasjonen nederst.

Linker til materiale utviklet (for og i samarbeid med lærere) i forbindelse med de omtalte prosjektene i skoler (Dekomp, mm):

Koding, automatoner og me... – Læringsfestivalen 2021