Ta ansvar for din stemme på nettet

Innlegg ved et seminar arangert ved HiBs Avdeling for helse og sosialfag, som diskuterer "Deltagelse, fellesskap og innflytelse":

Ta ansvar for din stemme på Nettet