Stedsfremstilling og spatial nettpublisering

Presentasjon holdt under seminar om multimodalitet, våren 2009, i regi av UiA.

Vårt bidrag i forlengelsen av seminaret var "Stedsframstilling i digitale rom", skrevet sammen med Ture Schwebs. I Sammensatte tekster i skole og læring, red. Elise S. Tønnesen på Universitetsforlaget.

Kortversjon - UiA-seminar multimodale tekster
Hoem Schwebs Stedsfremstilling