02/24 Diktillustrasjon med kunstig intelligens (KI)

Diktillustrasjon med kunstig intelligens (KI), innlegg under Nettverkskonferansen 2024.

Dette kommer i forlengelsen av et innlegg jeg hadde i fjor.: Hvis jeg var en maler,  der jeg diskuterte noen innledende erfaringer med å skape bilder med KI. På det tidspunktet var dette feltet relativt ferskt.

Siden den gang har mye skjedd, og det som skulle danne grunnlaget for en artikkel har utviklet seg i ulike retninger. En av disse retningene er en rekke forsøk med å bruke dikt som utgangspunkt for å generere bilder. Jeg opplever dette som et godt utgangspunkt for å utforske illustrasjon ved hjelp av KI gjennom et kompakt og meningstett verbalspråk. Dikt fremstår her som et særlig interessant møtepunkt mellom det visuelle og det skriftlige.

Presentasjon uten tittel

I denne presentasjonen forsøker jeg å komme videre, gjennom å reflektere omkring hvorvidt kunstig intelligens (KI) kan skape nye, kreative møter mellom skriftlige og visuelle uttrykk. Det henger slik sett sammen med innlegget under Læringsfestivalen i fjor: Visuelle og skriftlige møter  med kunstig intelligens.

Jeg spør også,  hvilket didaktisk potensial og hvilke utfordringer kan disse teknikkene by på?  Noe som henger nært sammen med prosjektet KI-Storyline, ved HVL.

Disse refleksjonene (jeg lander ikke i konkrete svar omkring didaktisk potensiale) tar utgangspunkt i observasjoner og arbeid sammen med elever, og lærere studenter, supplert med egne forsøk (som også initierte det hele.