06/22 Nyskaping gjennom bruk av roboter i undervisning

Presentasjon under Fjordkonferansen 2022. Årets tema for konferansen er nyskaping.

Sammen med Marcin Fojcik og Gizem Ates, HVL, og Martyna Fojcik, HVO , er undertegnede interessert i hvordan koding og styring av roboter fremstår som et tverrfaglig felt, der roboter vil bli rimelige og i stand til å løse stadig flere oppgaver. Det gjelder i høy grad programvareroboter, men vi interesserer oss spesielt for fysiske roboter som brukerne kan styre gjennom kode.

Utviklingen får betydning for alle utdanninger, ikke bare yrkesfag. Vi spør oss derfor hvordan kan vi utnytte roboter på ulike nivå i utdanningen fra grunnskole, via lærerutdanning til ingeniørfag.

Nyskaping gjennom bruk av roboter i undervisning

En første gjennomlesing kvelden før konferansen. Innspillingen ble gjort i mobilkontoret, mens jeg skuer ut over Innvikfjorden. Deretter videre til Loen og Fjordkonferansen 2022.