Paratekst og tekstoner - skriptoner

Denne siden er opprettet for i gi et konkret eksempel på forholdet mellom paratekst, peritekst og epitekst (Genette), og tekstoner og skriptoner (Aarseth).

Denne siden er i denne sammenhengen et eksempel på et episkripton i forhold til boken der eksempelet inngår. Det dreier seg om en selvstendig meningsbærende enhet, med en klar kobling til den primære teksten, men også helt klart plassert eksternt i forhold til den primære teksten.

Figuren nedenfor kan i seg selv betraktes som et skripton, siden det dreier seg om en konkret fremvisning av en rekke objekter (de enkelte elementene i figuren). At det dreier seg om enkeltelementer demonstreres i en redigerbar versjon av figuren (https://goo.gl/n8QONk) der elementene kan manipuleres individuelt.

Figuren kan imidlertid også betraktes som et tekston, i den form den foreligger nedenfor. Her er det snakk om et grafisk bilde, som kan lastes ned som en enhet, linkes til eller embeddes på en annen nettside. Det er ikke helt enkelt å gripe hva som er de minste enhetene, særlig når bildet er lagret som skalerbar vektorgrafikk (SVG) og dermed redigertbart som skrift og tall.

Vi kan også se på et eksempel der alt innholdet på denne nettsiden er gjort tilgjengelig som redigerbar kode.