09/16 Producing Hypertext Narratives for mobile phones

Oppdatert: Basert på et opplegg gjennomført i 2016 og presentasjonen (se nedenfor) samme år har jeg og Sarah Hoem Iversen skrevet et kapittel, "Producing Hypertext Narratives for Mobile Phones", i Transforming Teacher Education with Mobile Technologies, utgitt mai 2020.

Vi jobbet med dette i en klasse med studenter i engelsk, der studentene skulle samskrive en fiksjonsfortelling med hypertekststruktur. Vår eneste føring var at det hele begynner den 31. januar 2016 - dagen før det amerikanske primærvalget. Vi ble, dessverre kan en vel si, litt sannspådde for vi bestemte også ay srudentene skulle skrive sin fortelling i tilknytning til Trump sin kampanje. Ut over det var det hele opp til studentenes fantasi og språklige skaperevne.

Studentene fikk en introduksjon til hypertekstfortelling, der de blant annet leste en engelsk versjon av Hvor er Alexa? (som jeg skrev i 2012). Her bommet vi nok litt, fordi dette er en tekst som skiller seg ganske mye fra det studentene jobbet med. Andre ting var adskillig mer vellykket: blant annet jobbet vi med studentene i forhold til å sikre en høvelig struktur og fordele skriveoppdrag:

Tanken her er å jobbe med hypertekst innenfor en ramme som tar vare på kontroll med kjernehendelser. På den måten kan vi gi leseren en rekke valg, men samtidig ha kontroll på et fortellende forløp med en noenlunde tradisjonell dramaturgi. En form for møte mellom spill og fortelling. Dette er teksttyper som i økende grad er det barn og unge forholder seg til, og dermed noe som bør inn i lærerutdanningen.

Resultatet som studentene produserte slett ikke verst, og vi var såpass fornøyde med det hele at vi presenterte prosjektet i forbindelse med Erasmus+prosjektet Mobilising and Transforming Teacher Education Pedagogies (MTTEP). Den nevnte boken springer ut av dette projektet:

Du kan lese en god del av vår artikkel i previewen i Google Books. Det er mange andre bra artikler i boken også. Men, tusen spenn er kanskje litt drøyt å legge ut – du får gi ditt lokale bibliotek et tips ...