(Kunst)prosjekter og installasjoner

De siste 20 årene har jeg for det aller meste jobbet med digital uttrykk. Når det er snakk offentlige (kunst)prosjekter har det imidlertid dreid seg om ulike installasjoner der det digitale møter det analoge på forskjellig vis.

Jeg interesserer meg for hvordan maskiner (datamaskiner og automatoner) griper inn i våre liv, og hvordan vi kan benytte maskinene på en positiv måte, enten for å skape nytte og/eller opplevelser som ikke kunne blitt til på annet vis.