10/22 Technoaesthetic experiences

Mye spennende som skjer ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB for tiden. Instituttets navn skjuler delvis det faktum at de i høyeste grad holder på med digital teknologi. Kun for noen dager siden fikk Center for Digital Narrative status som senter for fremragende forskning, og noen dager før det fikk de prosjektet Extending Digital Narratives .

Presentasjonen omfatter mer enn det jeg kan rekke å snakke om. Hovedvekten blir på prosjekter jeg tenker kan ha særlig relevans for det instituttet vil ha fokus på. Dermed vil dette først og fremst være et utgangspunkt for å rette blikket fremover: