1994 - Digitale tekster – en selvstendig teksttype?

Hovedfagsoppgaven min skrevet i 1993-94: "Digitale tekster - en selvstendig teksttype?"

I dag kan det virke som et merkelig spørsmål, men for 30-år siden lurte en fremdeles på hvordan utviklingen ville bli. Merk at teksten så vidt har fått med en liten passasje om World Wide Web – det hadde på ingen måte tatt av. Med teksten i hånd fikk jeg jobb med å lage CD-ROM, i tråd med det jeg hadde sett for meg som karrierevei :)

Det varte ikke mange årene. Parallelt med Windows 98 døde CD-ROM ganske raskt ut og WWW ble allemannseie.