01/20 Bokillustrasjon i en utvidet virkelighet

Presentasjon sammen med Gro Eide, under nettverkskonferansen 2020. Vi har jobbet i flere prosjekter med å berike fysiske bøker ved hjelp av ulike former for AR.

Bokillustrasjon i en utvi...Nettverkskonferansen 2020