IKT og bruk i skolen

Innlegg ved en samling for Nettverk for pedagogisk bruk av IKT og Nettverk for skolebibliotek.

IKT i skolen