Å blogge seg til læring

Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling og bruk av eLogg, et læringsverktøy med personlig grensesnitt. eLogg er en personlig læringsomgivelse utviklet gjennom prosjektet Darmaturgi i Distribuert Læring (DDL) støttet av ITU. eLogg har blitt utprøvd i utvalgte grunnskoler i Bergen og brukes som læringsplattform ved Mediekunnskap, ved Høgskolen i Bergen.