Web 2.0 - Hva og hvordan

Litt om web 2.0 i det store bildet, deretter introduksjon til noen verktøy:

Kurs AL 25.03.10
"Web 2.0" og sosiale medier