11/17 Arkitekturformidling med sfæriske medier

Et første utkast til en presentasjon, med utgangspunkt i prosjektet Interaktivt virtuelt feltarbeid og tre prosjekter jeg har gjort denne høsten, der studentene har benyttet 360-kamera i forskjellige sammenhenger:

Arkitekturformidling med sfæriske medier