10/17 Blogging – Personlig kunnskapsnettverk

Holder en seg til å lese hva avsier skriver kan det virke som om blogging er noe jenter i tenårene er opptatt av. For det første: tommelen opp for jentene som blogger. De som blogger om sminke og mote skiller seg ikke all verden fra det som skrives i deler av pressen. Forskjellen er at dette er andre stemmer enn de som kommer opp gjennom såkalt reaktørstyrte medier. Men blogging er også mye mer. I dette foredraget forsøker jeg å se på sjangeren (i den grad det lenger kan kalles en egen sjanger) fra ulike synsvinkler. Jeg foretrekker helst å snakke om personlig publisering, for å utvide perspektivet: dette handler nemlig om mer en skrift og bilder – i økende grad er video og lyd medietyper som også enkeltpersoner kan utnytte. dels på svært effektive måter.

Blogging passer og med en teste som jeg slutter meg til fullt og helt, nemlig at kvalitet i de aller fleste tilfeller er en funksjon av kvantitet. Du må holde på med noe mye og lenge for å bli god. Det gjelder også skriving og publisering av ulike former for informasjon. Blogg er i denne sammenhengen en lekegrind og treningsfelt for de som ønsker å formidle.

Jeg snakker ganske mye om mine egne erfaringer knyttet til motivasjon. Skal du holde på med noe i femten år må det enten være for at det er jobben din, eller at du finner noe som du syner er gøy og givende. For min del handler dette om en enkel måte å dytte meg selv litt i utkanten av komfortsonen. Har du en tanke om noe, skriv om den og få dermed litt føling med hvordan tanker og ideer kan utvikles i møte med en offentlighet.

Skal jeg forsøke å jekke det hele litt opp, så handler dette om en for for dannelsesprosjekt, der jeg gjør Wilhelm von Humboldts ord til mine: dvs at (akademinsk) dannelse handler om å knytte seg selv til verden, i den friste og rikeste vekselvirkning. Til slikt er blogg et godt verktøy. Jmf et Digital dannelse – et essay som begynner å bli noen år, men som dermed også reflekterer at jeg har syslet med dette en stund.

Blogging - Personlig kunnskapsnettverk