01/17 Lokative kartfortellinger

Den andre presentasjonen er mer konkret. Her handler det om det jeg har valgt å kalle kartfortellinger. Dette er basert på et opplegg jeg gjennomførte i høst i Aesthetic Outdoor Education. Det ble vellykket, mener jeg, ikke minst fordi to gode kolleger på matematikk og idrett kunne fange opp de samme temaene fra sine innfallsvinkler. Skikkelig tverrfaglighet gjorde at studentene opplevde det totale opplegget som konsistent. Studentene fikk jobbe med å utforske terreng, representere dette gjennom å formgi kart, diskutere representasjon i forhold til romforståelse, knytte sammenhenger mellom kart og terreng. I sum tror jeg de fikk med seg mye, som forhåpentligvis blir gode læringsopplegg i barnehagen, For min del var dette også skikkelig moro, noe som sjelden er en ulempe.

Kartfortellinger – 2017

Det er forresten verd å nevne hvor viktig det er å ha gode rom tilgjengelig for å gjennomføre opplegg som dette. Studentene jobbet i ganske store formater, noe som gir en helt annen følelse enn å være henvist til det som får plass på et A3-ark. Heldigvis fikk vi benytte en tidligere bussgarasje på Kronstad, neo som virkelig gjorde en forskjell.