02/24 Spherical (360) Media in Education

Presentation given at International online Conference Innovative solutions in e-learning on the example of e-courses on sustainable development, February 26. 2024


Spherical (360) Media in Education

På norsk kan du lese mer om temaet i Digitale medier og materialitet, blant annet i kapittel 6.5 "Sfærisk representasjon" – via Bokylla med Feide.

Nedenfor den komplette tekstversjonen til modulen:

EduTech – Spherical media, VR and AR.pdf