02/23 Kunstig intelligens som estetisk forskningsfelt

Innlegg under fagdag i regi av forskningsprogrammet Kunst, kreativitet og kulturelle praksiser (KKKP). Utgangspunktet er noe av det samme som ved innlegget Hvis jeg var en maler –eller malerens død som jeg holdt under Nettverkskonferansen for K&H i UH, for noen uker siden.

Hensikten med dette innlegget er å invitere til en diskusjon omkring kunstig intelligens og samvirket mellom mennesker og maskiner innenfor de estetiske fagene, med særlig vekt på de fagene som favnes av Institutt for kunstfag ved HVK: drama, musikk og kunst og håndverk.

Malerens død - Kunstig intelligens ( KI ) som forskningsfelt – KKKP 2023.pptx

Se gjerne intervjuet med Sam Altman. Han poengterer at vi lenge trodde at kreative yrker ville være "beskyttet" mot mange av konsekvensene av kunstig intelligens. Det motsatte synes å være tilfelle.

Stephen Wolfram tilbyr også en grundig, men forståelig forklaring på hvordan denne teknologien virker: What Is ChatGPT Doing … and Why Does It Work?

Diskusjonene har gått om bruken av kunst intelligens og hvilke konsekvenser det kan få for utdanning. Dette handler spesielt om bruk av Chat GPT, men den underliggende teknologien er langt på vei den samme. Opptaket fra konferansen ved UiB er dermed et bakteppe for diskusjonen. Det samme gjelder seminaret ved UiA noen dager senere, men her finner jeg ikke noe lagret opptak:

Oppdatert, februar 2023:
Det skjer mye på feltet og jeg trenger et sted å lagre interessante linker, videoer, veiledninger mm. Det følgende er denne typen informasjon og dermed relevant, men ikke direkte relatert til innlegget mitt i forbindelse med Kunst, kreativitet og kulturelle praksiser.

Lage en video og tilhørende innhold

Grundig gjennomgang av hvordan en kan generere innhold og skripte en video.

Katherine AI Automation Script 

De tyngste løftene blir gjort med tjenester som ChatGPT (tekst), Midjourney (bilde av avataren) og d-id.com (bilde til video med tilhørende synket lyd)