02/24 Praksisfortelling om Pappenheim

Pappenheim er en stor installasjon, utarbeidet for Festspillene i Bergen / Småspill i 2023. Prosjektet, utviklet av Ingvard Bråten og Jon Hoem, definerer rammer for et kunstfagdidaktisk prosjekt der vi bestemmer noen rammer (konsept, teknologi- og materialvalg etc), og konkretiserer disse rammene sammen med studenter. Studentene jobber så sammen med elever, der målet er å lage en installasjon for små barn. En slags ringer i vann, der estetiske opplevelser på ulike nivå sprer seg til stadig større grupper.

Presentasjonen ble lagt frem som en praksisfortelling under Nettverkskonferansen 2024.

Pappenheim – Nettverkskonferansen 2024