12/17 Uteopplevelser inne

Uteopplevelser inne – Sfæriske medier og estetisk erfaring.

Utgangspunktet for denne presentasjonen er at de fleste erfaringer om verden kommer til oss gjennom medier. Et begrep som "klimaendringer" kan bli veldig abstrakt, samtidig som det ikke er veldig synlig i vårt dagligliv. Gjennom medier konkretiseres slike begreper. Spørsmålet er dermed: hva kan sfæriske medier tilføre mediterte opplevelser og utvikling av egne erfaringer.

Uteopplevelser inne – Sf...dier og estetisk erfaring