09/19 Stedsfortellinger med sfæriske medier

Jobber stadig videre med sfæriske medier, på ulike arenaer og i forskjellige former. Denne gangen presneterer jeg under Make & Learn i Göteborg, med vekt på hvordan sfæriske bilder kan gi studenter opplevelser og innsikter som kan formidles på en unik måte ved hjelp av sfæriske medier.

Jeg har prøvd ut flere løsninger med tanke på publisering, men har særlig sett på bruken av nettjenesten RoundMe. Denne tjenesten er velfungerende og tillater en rekke forskjellige medietyper. Ikke minst er håndteringen av flere lyder, posisjonert i hver enkelt sfære, ganske imponerende.

Stedsfortellinger med sfæ...edier – Make & Learn 2019

Dermed passer det fint med en tur til Nääs: