2014 – “Webbøker” - konvergens mellom ebøker og web

En artikkel som ble presentert under den norske medieforskerkonferansen, men aldri tatt videre.

Artikkelen tar for seg tekniske og fortellermessige egenskaper, utviklet gjennom presentasjon av featurejournalistikk på web, og med relevans for det en kan kalle medierike ebøker. Med utgangspunkt i en publiseringsløsning - Weblibri - diskuterer artikkelen hvordan medierike ebøker kan utvikles i møtet mellom nye tekniske standarder beregnet for to, i utgangspunktet forskjellige medietyper: de tekniske formatene for ebøker (ePub 3) og for web (HTML 5). Denne pågående konvergensen fører til at medierike ebøker får mange av de samme tekniske egenskaper som nettmediene. Det er derfor interessant å se på hvordan ulike fortellerformer på web kan påvirke den videre utviklingen av ebøker, og vicé versa.

Artikkelen diskuterer sjangeren webbøker, og gjør et historisk tilbakeblikk for bedre å forstå den nevnte konvergensen. Deretter diskuteres egenskaper ved de sjangrene som utvikles, for til slutt å se litt på hva som kan komme til å prege den videre utviklingen, i ulike møter mellom medierike ebøker og lignende produksjoner på web.

“Webbøker” - Medierike ebøker