Pappenheim – 2023

Pappenheim er en stor audiovisuell installasjon, en labyrint med innhold, laget for Festspillene i Bergen / Småspill i 2023, prosjektet er utviklet konseptuelt, deretter skap sammen emd studenter og elever, med målgruppe barn.

Jeg kjenner Pappenheim som en bydel, like nedenfor Kristiansten festning, i Tronheim. En “pappenheimer” betegner samtidig en person som er standhaftig og trofast, jmf uttrykket «Jeg kjenner jo mine pappenheimere», kjent gjennom Friedrich Schillers stykke «Wallensteins død». Wallenstein stammer fra slottet Waldenstein. Dette gir tre omdreiningspunkt for utforming og lyder i “Pappenheim”: papp, slott og skog.

Festspillprogrammet, 2023.

Pappenheim er utviklet av Ingvard Bråten og Jon Hoem, laget sammen med studenter i 3. klasse GLU og elever fra Christi Krybbe skoler.

Vi skisserte opp Pappenheim som en enkel labyrint, der et barn relativt lett skal kunne finne frem. Den består av pappekasser i papp (80X120 cm grunnflate, 1 meter høye), I mange av kassene finnes en liten åpning som et kikkehull inn i en annen verden.  7 kasser, merket grå, rommer hver 4 tittebokser (totalt opp mot 28). Mange av titteboksene kan inneholde en iPad og i tillegg et tredimensjonalt tablå som elever og studenter utformer. 

Installasjonen dekker ca 50 kvadratmeter. Størrelsen er slik at et barn enkelt kan krabbe gjennom. En voksen kommer gjennom med forsiktighet.


En labyrintisk / multilineær fortelling etableres fysisk i form av labyrinten, der hver titteboks har en fast størrelse, slik at studenter/elever kan “innrede” denne i målestokk 1:20. 

Studenter veileder elever so lager tittekasser og animasjoner som vises inne i kassene. Animasjonen blir dermed bakgrunn for tredimensjonale tablåer, som kun kan oppleves derso en krabber gjennom labyrinten: en verden for barn, knapt tilgjengelig for store voksne.

Studenter og elever jobbet sammen over flere dager med de tredimensjonale, fysiske tablåene og de digitalt skapte animasjonene.

Nedenfor fra monteringen av  Pappenheim på Kronstad i Bergen:

 Her fra selve fremføringen. Antallet foresatte på utsiden antyder antallet barn inne i labyrinten: