04/24 KI og bildeskaping

I denne videoen sitter Gro Røsland og undertegnede på Teams, og diskuterer hvordan vi kan bruke KI-bilder i et undervisningsopplegg.

Videoen ble laget til HVL-konferansen 2024. Tema er høyere utdanning i framtiden – kunstig intelligens.

 

nettsidene til prosjektet KI-storyline ser vi nærmere på bildene som vi kom frem til og diskuterer i videoen. Bildene kommer dels ut fra tidligere forsøk med å illustrere dikt ved hjelp av KI.


Diskusjonen tar utgangspunkt i at vi er på jakt etter noe som kan sette i gang en diskusjon omkring temaet livsmestring og psykisk helse ....