Amatørene kommer

Innlegg for Norsk filmritikerlag, om filmkritikkens fremtid (på nett).

Filmkritikk og blogging