Google Maps i undervisningen

Lokalsamfunnet som læringsarena, 11. oktober 2007

Jeg har senere holdt en rekke innlegg og kurs knyttet til bruk av Google Maps, også i kombinasjon med bruk av Memoz (som også utnytter Googles karttjeneste).

Stedfesting og undervisning