Memoz og Fabulaz

Konseptet for de to publiseringsystemene Memoz og Fabulaz ble presentert for NDLA (Nasjonal Digital LæringsArena). NDLA bestilte begge systemene, men flere forhold gjorde at fredigstillingen ikke ble realisert med NDLA som oppdragsgiver

Memoz er  et system for "spatial nettpublisering", som senere lå til grunn for et større forsknings-prosjekt, finansiert av daværende ITU.

Fabulaz er et gammelt hjertebarn, siden jeg først lanserte konseptet "kollektiv videoeditering" under Blogtalk i 2004. Fabulaz er et system som lar brukerne editere videre på hverandres materiale, men systemet kom ikke lenger enn til prototypestadiet.

Begge konseptene anser jeg fremdeles for å være svært aktuelle.

"Memoz" og "Fabulaz"