01/17 Designing a locative radio medium

Under NODA17 hadde jeg en presentasjon "Designing a locative radio medium addressing headphone listeners", som nok er den siste gangen jeg presenterer direkte avleggere fra det som begynte som lydinstallasjonen "Tilhører". Veien videre går potensielt i to retninger: Den ene handler om produksjon av sammensatte lydbilder, for brukssituasjoner som kan minne om dagens radio, slik jeg beskriver i presentasjonen nedenfor. Den andre veien videre tar meg forhåpentligvis i retning av flere arbeider innen det en kan betegne som sensorbasert installasjonskunst, noe det pågående prosjektet "Drit i det" er ett eksempel på. Her håper jeg i kommende prosjekter å kunne utforske sammenhengen mellom brukerpåvikning (ulike former for interaktivitet) rettet mot både lyd og bildesiden. Et relatert spor er knyttet til undervisning, dvs hvordan en lager læremidler som er lokaliserte. Jeg har jobbet litt med dette i forhold til lokativ video, sammen med studenter – se del to av presentasjonen "Lokative kartfortellinger".

NODA17 - Designing a locative radio medium