Unges nettbruk og informasjonskompetanse

2. desember 2010

Dette ble ikke et foredrag i tradisjonell forstand, da hensikten først og fremst var å "spenne opp lerretet" og innlede til en diskusjon.

Mye interessant kom opp underveis, og alt reflekteres ikke i selve presentasjonen. Blant annet var ialle fall jeg opptatt av å ha en operativ tilnærming til informasjonskompetanse, snarere enn en normativ. Derfor var jeg opptatt av hvilket prespektiv man ser på informasjonskompetanse fra: hvem sine interesser er det man vil fremme?

Et godt sted å begynne er å lære lærere og elever hvordan de krediterer kildene sine skikkelig, og "straffe" de som ikke oppgir kilder på en etterrettelig måte. Får man en god praksis på dette området vil det tvinge fram refleksjon omkring kildenes verdi.

Jeg kunne også ha lyst til å ta til orde for en ny form for referansepraksis, der man ikke bare oppgir kilden men gir den "terningkast" med hensyn til relevans, kvalitet og troverdighet.

Et vesentlig poeng er å ikke begrense informasjonskompetanse til skriftlig tekst, men ta høyde for at uttrykkene i økende grad er flermediale, eller "multimodale" om man vil.

Vi snakket en god del om relevansen av spill. Her nok ikke jeg like entusiastisk som mange andre. Gode spill koster svært mye penger, og jeg tror ressursene kan anvendes bedre på andreområder.

Unges bruk av nettmediene

Betydningen av mobille informasjonsbærere blir stadig større. Husker ikke helt hvordan dette kom opp, men på et tidspunkt nevnte jeg Angry Birds - tar det med for å kunne peke til nettsidene for Tekst 2 null.

Litt egenreklame må en tillate seg :)

Så denne videoen på slutten av dagen. Flott visuell fremstilling, selv om den kanskje blir litt "tabloid". Føler meg ikke helt sikker på at IKT er en "quick fix".