06/14 Om MOOCs på seksjonssamling

MOOCs - konsekvenser for seksjonen?