12/17 Pedagogiske og kunstneriske perspektiver på sfæriske medier

Innlegg ved seminar i UH-nett Vest, Forskernettverk for IKT og medier:

Pedagogiske og kunstneris...ktiver på sfæriske medier