01/16 Læringslab

Lærings- / kunnskapslab

Det er mange ting som skjer ved HiB for tiden. Mye av fokus er på sammenslåinger i sektoren, samtidig som det jobbes for fullt med et nybygg. I begge sammenhenger, men kanskje spesielt den siste, er temaet «læringslab / innovasjonlab» aktuelt. eg har en del meninger om saken, så da gjelder det jo å få det ut. Dette handler dels om hvordan vi bør bygge nybygget, dels om hvordan vi kan utnytte det eksisterende bygget, men egentlig mest om hvordan vi tenker omkring hvordan utdanningene skal endres, og hvordan vi ser for oss å arbeide med fagene våre i fremtiden. Her anbefaler jeg alle kolleger å bruke litt tid på å høre på Jeff Haywood, Vice Principal Education ved University of Edinburgh. Et anerkjent universitet som er godt forankret i en solid tradisjon, men som også tenker offensivt fremover. Les gjerne denne bloggposten, men sørg i alle fall for å få med deg videoen der Haywood snakker om«Designing University Education for 2025″ (et stykke ned på siden). Om du ikke vil se alt, så hopp rett inn i foredraget, der han snakker om hvordan han ser for seg høyere utdanning om ti år. Han understreker at endring fordrer visjoner, som en ledelse tar inn over seg og formidler, men ikke minst en «roadmap» med mindre, realistiske steg. Dette gir litt bakgrunn til hvorfor jeg er så opptatt av å legge til rette for fremtidig endring, inkludert byggenes betydning i denne sammenhengen. Presentasjonen nedenfor kan ses direkte via Office Mix eller i form av denne videoen::