05/13 ebøker og informasjonskompetanse

Snakker om medierike ebøker og informasjonskompetanse på en konferanse knyttet til prosjektet "Biblioteket i det digitale kunnskapssamfunnet"

Medierike ebøker - noen tanker om bøkenes fremtid