01/18 Digitale arkitekturfortellinger

Presentasjon under Nettverkskonferansen 2018, i Levanger.

Presentasjonen knytter sammen to case – begge fra lærerutdanningen. Det ene ble gjennomført i grunnskolelærerutdanningen, der studentene lagde digitale fortellinger om ulike sider ved arkitektur i Bergen. Gjennomgående gode, faktabaserte fortellinger. Selv om terskelen for å produsere video er blitt stadig mindre, er det viktig at studentene får prøve seg innenfor sjangeren. Selv om det tekniske går greit er det utfordrende å skape en god fortelling, der både innhold og dramaturgi fungerer som en helhet.

Det andre caset er knyttet til lokative fortellinger, produsert på samme måte som de første eksemplene. I dette tilfellet ble imidlertid prosjektet gjennomført med studenter i barnehagelærerutdanningen, og videoene ble knyttet til steder ved hjelp av gratistjenesten Fotspor, med tilhørende mobilapp. Løsningen er utviklet ved Senter for nye medier, ved HVL, og selv om jeg ikke har vært involvert direkte i utviklingen føler jeg at jeg har noen små "aksjer" i dette. Løsningen byr på spennende muligheter for å utvikle lærings på lokale læringsarenaer. Jeg har også et håp om at den vil bli videreutviklet, slik at den også kan inkuldere sfæriske medier. Slik sett henger dette litt sammen med den andre presentasjonen i Levanger: Arkitekturformidling med sfæriske medier.

Digitale arkitekturfortellinger – Levanger 2018