Dype Tanker – 2007

I 2007, like etter stipendiatperioden, jobbet jeg ganske intenst opp mot konferansen Digital hverdag. En ting var at jeg holdt et innlegg om e-læring, men det som tok mest tid var å lage digital kunst knyttet til temaet "Digitale spor i Bergen". Prosjektet jeg jobbet med hadde tittelen "Dype tanker", en installasjon som sto utenfor Grieghallen i et par uker. Jeg hadde her konsept, fysisk utforming og manus, men en rekke personer ved Senter for nye medier (HiB) bisto i opptak og redigeringsfasen.

Verket besto av ni "tanker", samt en tiende tank(e) som blir stående på Høgskolen i Bergens stand under messen Digital hverdag.

De ni tankene var knyttet til steder i Bergen gjennom videoer og visuelle tagger / merker ute i byrommet. Merkene var basert på såkalte Cybstickers, en tidlig variant av det som i dag har tatt av i form av QR-koder.Kort fortalt kunne man i hver av de fysiske tankene, se en liten kortfilm fra ulike steder i Bergen - sammenfallende med de stedene hvor Cybstickersene var plassert. Videoene ser du nedenfor. Kvaliteten er ikke all verden, men hensikten var nettopp å illudere de råtne bildene fra overvåkningskameraer.

Videoene ble tilpasset visning på PSP, en inni hver boks, og gikk i evige looper. Lyden ble også spilt av via PSPene, noe som gjorde at en først hørte musikken i det en bøyde seg ned og kikket ned, gjennom et lite vindu i toppen av metalltankene.

Bortsett fra videoene er det svært lite som ble dokumentert av denne installasjonen. Dessverre, for jeg mener det var et ganske banebrytende verk for sin tid. Dette var brukeraktivitet knyttet til mobiltelefonen, før smarttelefoner og skikkelig datatilgang gjorde slike medierte opplevelser mye mer tilgjengelig. Travelhet og manglende bevissthet omkring betydningen av dokumentasjon får ta det neste av skylden for at jeg ikke har video fra selve bruken.

Fotograferte man merkene ute i byen, ved hjelp av mobilen og sendte dette til en tjeneste med MMS, så fikk man et lite dikt tilbake, samt opplysninger om hvordan man selv kunne sende inn bilder via merket. Bildene som brukerne sendte inn, via merkene, ble vist i den boksen som sto på HiBs stand i Grieghallen.

Konseptet skulle jeg gjerne gjentatt med dagens teknologi, og noen fortellermessige justeringer. For en som stort sett arbeider med ting som havner på skjerm var det kanskje de fysiske boksene som var det morsomste - tegnet i Sketchup og laget i aluminium på et mekanisk verksted, med en PSP og et digert batteri montert inni. Dessverre hadde vi det så travelt at det er alt for lite som dokumenterer prosessen, og produktet.