11/16 Locative Storytelling in Sound - ECREA 2016

Jeg og Lars Nyre har vært rundt å snakket om dette noen ganger nå, men vinklingen endrer seg litt. Denne gangen var jeg alene på scenen og med litt mindre fokus på brukertestingen og de erfaringene det ga oss, men med litt mer tid til å snakke om hvordan Auditor-teknologien (skrudd sammen av Johannes Ringheim).

Visjonen vår er at noe ala Auditor muligens kan være en byggekloss i fremtidens IP-baserte, lokative radiomedium. Teknologien har i og for seg andre anvendelsesområder også, men under ECREA handlet dette om potensialet knyttet til lokativ radio.

Locative Storytelling in Sound - ECREA 2016