03/11 Storyline og wiki

Dette innlegget ble holdt på utdanningskonferansen Dei gode døma den 24. mars 2011.

Wiki Storyline i språkopplæringen

Presentasjonen forteller om et opplegg med bruk av Storyline, som vi har gjennomført i forbindelse med et etterutdanningsopplegg for engelsklærere, og et paper vi har skrevet sammen med Barbara Blair. Hege og Barbara arbeider ved engelskseksjonen ved HiB.Først går vi litt inn på hva er Storyline er for noe. Du kan lese litt mer om dette på storyline.info. Deretter om gjennomføringen av vårt konkrete prosjekt ved HiB, og noen betraktninger omkring de tekniske løsningene.Vi brukte Wikispaces og Google Sites (wikier, brukt til kollektiv tekstproduksjon), i kombinasjon med Etherpad (samskriving i sanntid) og Blogger (studentenes refleksjonstekster). Sneier også innom noen andre verktøy, som Voki, Voicethread og (lyd og video-opptak), samt Google Maps (nettbaserte kart).En grei gjennomgang av Google nettsteder:Her finner du en gjennomgang av hvordan du setter opp en blogg med Blogger, samt bruk av Google My Maps.

Etherpad finner man blant annet på samskrive.ndla.no/. Tjenesten har et enkelt grensesnitt og kan tas i bruk umiddelbart:

Etter hvert som dere arbeider med dokumentet, kan dere spille av historikken ved å trykke på “Time slider”:

En interessant observasjon er at så og si alle verktøy er gratis for bruk i undervisningen. En kan selvsagt spekulere i leverandørenes motiver, men de er neppe mindre hederlige enn de som allerede tar seg betalt for sine tjenester.

Med Google sites og noen supplerende gratisverktøy har den enkelte lærer en grei pakke. Noen snasne funksjoner er verd å merke seg:

Lett å endre språkinnstillinger er i noen sammenhenger nyttig, men den virkelig nyttige funksjonen er mulighetene til å kopiere og dele maler for nettsteder. Med ett er det slutt på de fleste problemstillinger knyttet til å ta med seg informasjon fra et år til det neste. Virkelig nyttig blir det når en kan samarbeide med andre lærere, om å lage maler for ulike opplegg, for så å bruke egne kopier i sin egen undervisning.