08/15 Locative Audio Play

Paperpresentasjon under ELO 2015.

Locative Audio Play - ELO, 2015

Kortversjon, presentert i forbindelse med MOBILISING AND TRANSFORMING ​TEACHER EDUCATION PEDAGOGIES i Karlsruhe. Her med vekt på en kommende implementering ved Fjell festning:

Locative Audio Play - Karlsruhe, 2015